Etik Konular

Kişisel haklara saygı, tüm bilimsel araştırma projelerinde oldukça önemli bir konu haline gelmiştir ve kişisel haklara saygı ilkeleri tüm araştırmalar için hemen hemen evrensel olmuştur. Kişisel haklar uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Türk Hematoloji Network Grup, bünyesinde barındırdığı tüm projeler ile bireylerin itibarlarına, kişiliklerinin bütünlüğüne, kişisel mahremiyetlerine ve özel hayatlarına bilgilendirilmiş onam kuralı yoluyla özellikle saygı duyar.

Hastanın tedavisinin yürütülmekte olduğu merkezlerin sistemlerinden alınan veriler ile yürütülen çalışmalar, girişimsel bir araştırma olarak değil gözlemsel bir araştırma olarak dikkate alınır. Gözlemsel çalışmalar, retrospektif olarak edinilen verileri (örn. tıbbi kayıtlardan), başka bir kaynaktan alınan verilerin post hoc analizlerini (örn. başka bir araştırmadan alınan veri) ya da prospektif verileri içerir. Psikolojik bütünlüğü tehlikeye atabilecek bazı istisnalar dışında anketler, kişiye müdahale olarak değerlendirilmemektedir.

Özellikle retrospektif veri ya da prospektif olarak herhangi ek terapi ya da gözetim prosedürleri olmadan elde edilen verilerin kullanıldığı gözlemsel çalışmalarda, Helsinki Beyannamesi gibi evrensel ilkeler “farmakolojik olmayan” gözlemsel araştırmalarda uygulanır. Farmakolojik araştırmalar için de Helsinki Beyannamesi, İnsan Deneklerin Korunması, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu, Nurenberg Kodu, ve ICH Konsil (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - http://www.ich.org/home.html) sayesinde önemli bir standardizasyon sağlanmıştır.

THNG tarafından yürütülen tüm çalışmalarda, “Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” yönetmeliğine uymakla yükümlü olacaktır.

İlgili Dokümanlar