Güncel Klinik Çalışmalar Işığında Multipl Miyelom Tedavisi

12 Nisan 2021

Güncel Klinik Çalışmalar Işığında Multipl Miyelom Tedavisi

12 Nisan 2021


Tarih
12 Nisan 2021

Saat
19.00

Canlı Yayın Linki
www.hematoloji-net.org/WEBINAR-27

Moderatör
Prof. Dr. Birol Güvenç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Ali Ünal
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konu
Güncel Klinik Çalışmalar Işığında Multipl Miyelom Tedavisi

Organizasyon
Hematoloji Uzmanlık Derneği