KML Tedavi Güncellemesi 2020

KML Tedavi Güncellemesi 2020

Moderatör
Prof. Dr. Ali Ünal
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Güray SAYDAM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı