COVID-19 Sürecinde Multipl Miyelom Tedavisi

COVID-19 Sürecinde Multipl Miyelom Tedavisi

Moderatör
Prof. Dr. Tülin TUĞLULAR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı

Konuşmacılar
Dr. Hakan GÖKER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Oral İlaç Yaklaşımı

Dr. Mehmet TURGUT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı
COVID-19 Pandemisi Süresince SC/IV İlaç Yaklaşımı