COVID-19 Döneminde KLL Hastalarının Yönetimi

COVID-19 Döneminde KLL Hastalarının Yönetimi

Konuşmacılar
Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı