COVID-19 Pandemisi Sürecinde KML Yönetimi

COVID-19 Pandemisi Sürecinde KML Yönetimi

Konuşmacılar
Prof. Dr. Birol GÜVENÇ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Güray Saydam
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı