COVID-19 Pandemi Sürecinde Multipl Miyelom Yönetimi

COVID-19 Pandemi Sürecinde Multipl Miyelom Yönetimi

Konuşmacılar
Prof. Dr. Birol GÜVENÇ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Sevgi KALAYOĞLU BEŞIŞIK
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı