Söyleşi: COVID-19 Aşılarında Son Durum

Söyleşi: COVID-19 Aşılarında Son Durum

Moderatörler
Dr. Haldun GÜNDOĞDU
Dr. Mustafa ÇETİNER
Dr. Serdar Bedii OMAY
Konuşmacı
Dr. Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı