Webinar: Olgularla Multipl Miyelom Yönetimi

Webinar: Olgularla Multipl Miyelom Yönetimi

Moderatör
Dr. Oral Nevruz
Liv Hospital Ankara Hematoloji Kliniği
Konuşmacılar
Dr. Cem Kis
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji Bilim Dalı
Dr. Hüseyin Derya Dinçyürek
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği