Webinar: Relaps Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Proteazom İnhibitörlerinin Yeri ve Gerçek Hayat Tecrübeleri

Webinar: Relaps Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Proteazom İnhibitörlerinin Yeri ve Gerçek Hayat Tecrübeleri

Moderatör
Prof. Dr. Birol Güvenç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Mehmet Sonmez

Dr. Abdullah Karakuş