Webinar: Vakalarla PNH Yönetimi

Webinar: Vakalarla PNH Yönetimi

Moderatör
Prof. Dr. Birol Güvenç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Mehmet Sonmez

Doc. Dr. Mehmet Ali Ucar