COVID-19 Pandemisi ve Febril Nötropeni

COVID-19 Pandemisi ve Febril Nötropeni

Prof. Dr. Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı