Webinar: Hematolojik Maligniteli Hastalarda Multidisipliner Antifungal Yönetimi

Webinar: Hematolojik Maligniteli Hastalarda Multidisipliner Antifungal Yönetimi

Moderatör
Prof. Dr. Birol Güvenç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konuşmacılar
Dr. Mehmet Sinan Dal

Dr. Yeşim Taşova