COVID-19 Pandemisi Sürecinde İTP ve MPN Yönetimi

COVID-19 Pandemisi Sürecinde İTP ve MPN Yönetimi

Konuşmacılar
Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu
İTP Hastaları için COVID19 Pandemisinde Tedavi

Prof. Dr. İsmet Aydoğdu
MF ve PV Hastaları için COVID19 Pandemisinde Tedavi