COVID-19 Pandemisi Sürecinde Talasemi ve Orak Hücreli Anemi Yönetimi

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Talasemi ve Orak Hücreli Anemi Yönetimi

Moderatör
Prof. Dr. Alphan Küpesiz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı

Konuşmacılar
Prof. Dr İlgen Şaşmaz
COVID–19 ve Orak Hücreli Anemi
Acıbadem Adana Hastanesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Prof. Dr. Zeynep Karakaş
COVID–19 ve Talasemi Yönetimi
Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı

Prof. Dr. Bülent Antmen
COVID–19 ve Kemikiliği Transplantasyonu
Acıbadem Adana Hastanesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi