Türkiye’de ALL Tanılı Olgu Kayıt Çalışması

Bu çalışma ile ülkemizde yeni tanılı veya mevcut akut lenfoblastik lösemi hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, hastaların tanı alma süreçleri ve tedavi öykülerinin dökümante edilmesi ve hastalığın seyrinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece ülkemizde gelecekte önlem, tanı, tedavi ve izlemde, uygun tıbbi, sosyal ve ekonomik planların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

ÇALIŞMANIN AMAÇLARI

- Türkiye’deki akut lenfoblastik lösemi hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması 

- ALL hastalarının tanı alma süreçlerinin ve kullanılan tanı yöntemlerinin tanımlanması

- ALL hastalarının hastalık ilişkili genetik özelliklerinin belirlenmesi

- Hastaların tedavi öykülerinin tanımlanması ve yaşam sürelerinin tespit edilmesi