THNG Multipl Miyelom Türkiye Yaklaşımı Projesi

Türk Hematoloji Network Grup olarak, Multiple Miyelom tanı ve tedavisinde mevcut uygulamaları tespit etmek, eksikilerimizi anlamak ve ortak bir yaklaşım geliştirmek için Multipl Miyelom Türkiye Yaklaşımı Projesi’ni hayata geçirdik.
 
Multipl Miyelom Türkiye Yaklaşım Projesi 3 aşamada gerçekleştirildi.
 

1. Aşama: mevcut durumu saptamak için THNG üyeleri ile online bir anket gerçekleştirildi. 

2. Aşama: THNG Multipl Miyelom Türkiye Yaklaşım Projesi’ne fikir liderliği yapan hekimler ile online anket sonuçlarını değerlendirmek ve önermeleri belirleme/fikir birliğini tespit etmek için toplantı yapıldı.

3. Aşama: Fikir birliği oluşmayan önermeler ve değerlendirmeler ile ortaya çıkan yeni değerlendirmeler için fikir liderleri ile online önerme değerlendirme anketi gerçekleştirildi. 

Toplam üç aşamada gerçekleştirilen THNG Multipl Miyelom Türkiye Yaklaşım Projesi Raporuna ulaşmak için üye girişi yapmalısınız.