Türkiye’de ITP Tanılı Olgu Kayıt Çalışması

İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP), antiplatelet otoantikorlarının neden olduğu düşük trombosit sayısı, purpura ve hemorajik ataklarla karakterize otoimmün bir kan hastalığıdır. Bu çalışma ile ülkemizde yeni tanılı veya mevcut ITP hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, hastaların tanı alma süreçleri ve tedavi öykülerinin dökümante edilmesi ve hastalığın seyrinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece ülkemizde gelecekte önlem, tanı, tedavi ve izlemde, uygun tıbbi, sosyal ve ekonomik planların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
 
ÇALIŞMANIN AMAÇLARI
 
- Türkiye’deki ITP hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması
- ITP hastalarının tanı alma süreçlerinin ve kullanılan tanı yöntemlerinin tanımlanması
- ITP hastalarının hastalık ilişkili demografik özelliklerinin belirlenmesi
- Hastaların tedavi öykülerinin tanımlanması ve mevcut durumlarının tespit edilmesi