Türkiye’de KLL Tanılı Olgu Kayıt Çalışması

Kronik lenfositik lösemi (KLL), matür ancak görevini yerine getiremeyen lenfositlerin çoğalması ve birikmesi ile karakterize edilen ve yetişkinlerde görülen en yaygın lösemi türüdür. Bu çalışma ile ülkemizde yeni tanılı veya mevcut KLL hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, hastaların tanı alma süreçleri ve tedavi öykülerinin dökümante edilmesi ve hastalığın seyrinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece ülkemizde gelecekte önlem, tanı, tedavi ve izlemde, uygun tıbbi, sosyal ve ekonomik planların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
 
ÇALIŞMANIN AMAÇLARI
 
- Türkiye’deki KLL hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması
- KLL hastalarının tanı alma süreçlerinin ve kullanılan tanı yöntemlerinin tanımlanması
- KLL hastalarının hastalık ilişkili genetik özelliklerinin belirlenmesi
- Hastaların tedavi öykülerinin tanımlanması ve yaşam sürelerinin tespit edilmesi