Türkiye’de KML Tanılı Olgu Kayıt Çalışması

 Kronik miyelod lösemi (KML), mutasyona uğrayan tek bir hücreden köken alır. Mutasyona uğrayan kemik iliği hücresi birçok KML hücresi oluşturur. KML hücreleri büyür ve normal hücrelerden daha fazla yaşarlar. Kemik iliğinde kontrol edilemeyen KML hücresi büyümesi kanda KML hücresi sayısının artışına neden olur. Bu çalışma ile ülkemizde yeni tanılı veya mevcut kronik miyeloid lösemi hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, hastaların tanı alma süreçleri ve tedavi öykülerinin dökümante edilmesi ve hastalığın seyrinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece ülkemizde gelecekte önlem, tanı, tedavi ve izlemde, uygun tıbbi, sosyal ve ekonomik planların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

 

ÇALIŞMANIN AMAÇLARI


- Türkiye’deki kronik miyeloid lösemi (KML) hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması 

-  Kronik miyeloid lösemi (KML) hastalarının tanı alma süreçlerinin ve kullanılan tanı yöntemlerinin tanımlanması

-  Kronik miyeloid lösemi (KML) hastalarının hastalık ilişkili genetik özelliklerinin belirlenmesi

- Hastaların tedavi öykülerinin tanımlanması ve yaşam sürelerinin tespit edilmesi