Türkiye’de Polisitemia Vera Tanılı Olgu Kayıt Çalışması

Polisitemia vera, kemik iliğinde kan hücrelerinin aşırı üretimi (miyeloproliferasyon) nedeniyle oluşan nadir, kronik bir hastalıktır. Bu çalışma ile ülkemizde yeni tanılı veya mevcut Polistemia Vera hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, hastaların tanı alma süreçleri ve tedavi öykülerinin dökümante edilmesi ve hastalığın seyrinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece ülkemizde gelecekte önlem, tanı, tedavi ve izlemde, uygun tıbbi, sosyal ve ekonomik planların geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.
 

ÇALIŞMANIN AMAÇLARI


- Türkiye’deki Polistemia Vera hastalarının demografik ve hastalık özelliklerinin tanımlanması 

- Polistemia Vera hastalarının tanı alma süreçlerinin ve kullanılan tanı yöntemlerinin tanımlanması

- Polistemia Vera hastalarının hastalık ilişkili genetik özelliklerinin belirlenmesi

- Hastaların tedavi öykülerinin tanımlanması ve yaşam sürelerinin tespit edilmesi