Antifungal Profilakside Karşılanmamış İhtiyaçlar

25 Mart 2021

PROGRAM

Antifungal Profilakside Karşılanmamış İhtiyaçlar


Saat Konu
20:00 Açılış
20:00 - 20:45 Fungal Enfeksiyonların Yönetiminde Kılavuzlar Eşliğinde Güncel Yaklaşımlar ve İlaç Etkileşimleri
Prof. Dr. Esin Şenol
20:45 - 21:30 Hematolojide Yeni Tedavilerle Güncel Antifungal Profilaksi Yaklaşımları Nasıl Olmalı?
Doç. Dr. Anıl Tombak
21:30
Kapanış

Tarih
25 Mart 2021

Saat
20.00 - 21:30

Moderatör
Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Esin Şenol
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doç. Dr. Anıl Tombak
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konu
Antifungal Profilakside Karşılanmamış İhtiyaçlar

Organizasyon
Hematoloji Uzmanlık Derneği