COVID-19 Pandemisi ve Febril Nötropeni

13 Mayıs 2020

BİLİMSEL PROGRAM

Tarih
13 Mayıs 2020

Saat
19:00 - 19:45

Konuşmacı
Prof. Dr. Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Konu
COVID-19 Pandemisi ve Febril Nötropeni

Toplantı içeriği
COVID-19 pandemisi altta yatan ciddi hastalığı ve immünsüpresyonu olan kişiler için çok daha büyük bir risk oluşturmaktadır. Henüz yeterli bilimsel veri toplanmamış olmakla birlikte, hematolojik kanseri olan ve/veya kök hücre nakli yapılmış hastalarda COVID-19'un daha ciddi seyredebileceğine ve mortalitesinin yüksek olacağına dair bazı ön deneyimler söz konusudur. Bunun yanı sıra konu ile ilgili iki önemli başlık da, COVID-19'un neden olduğu hematolojik parametrelerdeki bozukluklar ve COVID-19 hastalarının tedavisinde rolü olabileceği söylenen mezenkimal kök hücre naklidir. Bu konuşmada COVID-19'a ilişkin güncel verilerin özetinin yanı sıra, yukarıda sözü edilen başlıklara ilişkin şimdiye dek elde edilen veriler ışığında bilgi aktarımı yapılacaktır.

Düzenleyen
Hematoloji Uzmanlık Derneği